Julkaisutiedot

Huomautus:
Huomio: Tällä verkkosivustolla esitetyt tuotetiedot ovat sellaisten kolmansien yritysten asettamia, jotka ovat hankkineet meiltä lisenssin tavaramerkin "Blaupunkt" käyttöön. Tällä verkkosivustolla tuotteita ei voida ostaa.Huomio: Tällä verkkosivustolla esitetyt tuotetiedot ovat sellaisten kolmansien yritysten asettamia, jotka ovat hankkineet meiltä lisenssin tavaramerkin "Blaupunkt" käyttöön. Tällä verkkosivustolla tuotteita ei voida ostaa.Huomio: Tällä verkkosivustolla esitetyt tuotetiedot ovat sellaisten kolmansien yritysten asettamia, jotka ovat hankkineet meiltä lisenssin tavaramerkin "Blaupunkt" käyttöön. Tällä verkkosivustolla tuotteita ei voida ostaa.

Yksittäisten tuotealueiden sisällöstä vastaava:
Tavaramerkin kumppanien yleiskatsaukseen >>>

Yleiset tiedot:
Global Intellectual Property Development,
a private limited liability company (société à responsabilité limitée), rekisteröity Grand-Duchy of Luxembourgin lainsäädännön mukaan, rekisteröity Luxembourg Register of Commerce and Companies-rekisteriin yrityksenä GIP Development SARL ja nimellä RCS Luxembourg number B0185701, kotipaikan osoite 2-4, rue du Chateau d’Eau, L-3364 Leudelange – Luxembourg.

Edustaja:
Andrzej Cebrat (General Manager)

Tietoturvasta vastaava:
Romain Peter (GIP Development SARL)
2-4, rue du Chateau d’Eau
L-3364 Leudelange – Luxembourg
Sähköposti: dpo(at)blaupunkt.eu

Kontakti:
Puhelin: +352 27 76 83 40
Faksi: +352 27 76 83 49
Sähköposti: info(at)gip-development.lu

Arvonlisäverotunniste:
LU26808921

Sisällöstä vastaava:
Prasanna Pilimitalauwe
2-4, rue du Chateau d’Eau
L-3364 Leudelange – Luxembourg

Tietoa verkkovälitteisestä riidanratkaisusta / kuluttajariitojen sovittelusta
EU-komissio tarjoaa internetissä foorumin tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisukeinoja varten osoitteessa:
https://ec.europa.eu/consumers/odr">https://ec.europa.eu/consumers/odr
Kuluttajilla on siten mahdollisuus selvittää verkossa ostettuun tuotteeseen tai palveluun liittyviä riitaisuuksia ensin ilman tuomioistuinta. Palveluntarjoaja ei ole halukas eikä velvollinen osallistumaan saksalaisen VSBG:n mukaiseen kuluttajien riitojenratkaisumenettelyyn.
Sähköpostiosoitteemme löytyy ylhäältä julkaisutiedoista.

Sisältöjä koskeva vastuu
Saksan telemedialain (TMG) 7 §:n 1 momentin mukaan olemme palveluntarjoajana vastuussa näiden sivujen omasta sisällöstä Saksan yleisten lakien mukaan. TMG:n  8 – 10 §:n mukaan emme kuitenkaan ole palveluntarjoajana velvollisia valvomaan välitettyjä tai tallennettuja muiden tahojen tietoja tai tutkimaan seikkoja, jotka viittaavat lainvastaiseen toimintaan. Tämä ei rajoita velvollisuuksia poistaa tietoja tai estää pääsy niihin yleisten lakien mukaisesti. Tätä koskeva vastuu on kuitenkin mahdollinen vasta, kun tiedossa on konkreettinen rikkomus. Vastaavien rikkomusten tullessa tietoomme poistamme kyseiset sisällöt viipymättä.

Linkkejä koskeva vastuu
Palvelumme sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ulkoisille verkkosivuille, joiden sisältöihin emme voi vaikuttaa. Siksi emme myöskään voi antaa takeita näistä vieraista sisällöistä. Linkitettyjen sivujen sisällöistä vastaa aina kyseinen palveluntarjoaja tai sivuston ylläpitäjä. Linkitetyt sivut on tarkistettu linkityshetkellä mahdollisten rikkomusten varalta. Lainvastaisia sisältöjä ei ollut havaittavissa linkityshetkellä. Linkitettyjen sivujen jatkuva sisällöllinen valvonta ei kuitenkaan ole kohtuullista ilman konkreettisia viitteitä rikkomuksista. Rikkomusten tullessa tietoomme poistamme sellaiset linkit välittömästi.  

Tekijänoikeus
Sivuston ylläpitäjän laatimat sisällöt ja teokset näillä verkkosivuilla ovat Saksan tekijänoikeuslainsäädännön alaisia. Monistaminen, työstäminen, levittäminen ja kaikenlainen muu kuin tekijänoikeuslainsäädännön mukainen käyttö vaativat kyseisen kirjoittajan tai laatijan kirjallisen suostumuksen. Näitä verkkosivuja saa ladata ja kopioida vain yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön. Mikäli sivustolla on sisältöä, jota ylläpitäjä ei ole laatinut, huomioidaan kolmansien osapuolten tekijänoikeudet, etenkin kolmansien osapuolten sisällöt merkitään sellaisiksi. Jos kuitenkin huomaat tekijänoikeusrikkomuksen, pyydämme ilmoittamaan siitä. Rikkomusten tullessa tietoomme poistamme sellaiset sisällöt välittömästi.
Tietosuojalausunto >>>

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.