Tietosuojalausunto

Tietosuojan yhteenveto

 

Seuraavat ohjeet tarjoavat yksinkertaisen yhteenvedon siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu käydessäsi verkkosivuillamme. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa. Lisätietoja tietosuojasta saat tekstin alapuolella olevasta tietosuojaselosteesta.

 

Kuka on vastuussa tietojen keräämisestä tällä verkkosivulla?

 

Tämän verkkosivun tietojen käsittelystä vastaava on annettu julkaisutiedoissa. Tämä taho on ensimmäinen yhteys tietosuojaa koskevissa kysymyksissä. 

 

Kuka saa käyttää tätä verkkosivua?

Verkkosivua saavat käyttää kaikki vähintään 16-vuotiaat. Jos olet alle 16-vuotias, sinulla ei ole lupaa käyttää verkkosivua. 

 

Miten keräämme tietojasi?

 

Tietojasi kerätään ensinnäkin siten, että annat niitä itse. Tällaisia tietoja voivat olla yhteydenottolomakkeeseen antamasi tiedot tai uutiskirjeen tilaamiseen antamasi tiedot. 

 

Muita tietoja kerätään IT-järjestelmämme toimesta automaattisesti verkkosivullamme käydessäsi. Näitä ovat ensisijaisesti tekniset tiedot (esim. selain, käyttöjärjestelmä tai vierailun kellonaika). Näiden tietojen keräämine tapahtuu automaattisesti heti, kun saavut sivuillemme.

 

Tietojesi analysointi

 

Verkkosivullamme käydessäsi voidaan selauskäytöstäsi arvioida tilastollisesti. Tämä tapahtuu ensisijaisesti evästeitä ja niin sanottuja analyysityökaluja käyttämällä. Selauskäytöksesi analysointi tapahtuu anonyymisti, eikä sitä voidaa yhdistää sinuun. Voit esittää vastalauseesi tällaiselle analyysille tai estää sen olemalla käyttämättä tiettyjä työkaluja. Tietoja tästä saat tietosuojaselosteestamme otsikon "Kolmannen osapuolen moduulit ja analyysityökalut" alta.

 

Mihin käytämme tietojasi? 

 

Osaa tiedoista käytetään varmistamaan verkkosivun virheetön toiminta. 

 

Toisia tietoja voidaan käyttää käytöksesi analysointiin internetissä (esim. niin sanottujen evästeiden avulla). Tällaiset analyysit ovat anonyymejä, eikä niitä voida yhdistää sinuun henkilökohtaisesti. Voit esittää vastalauseesi tällaisille analyyseille. Tietoja tästä saat tietosuojaselosteestamme otsikon "Kolmannen osapuolen moduulit ja analyysityökalut" alta.

 

Mitä tietojasi koskevia oikeuksia sinulla on?

 

Sinulla on oikeus milloin tahansa saada vapaasti tietoa henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta sekä tallennuksen tarkoituksesta. Sinulla on lisäksi oikeus pyytä tietojesi oikaisua, estoa tai poistamista. Näiden lisäksi sinulla on oikeus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä olosuhteissa. Tietoja tästä saat tietosuojaselosteen kohdasta "Käsittelyn rajoittaminen".

 

Voit kääntyä julkaisutiedoissa annetun osoitteen puoleen milloin tahansa saadaksesi lisätietoja tästä tai muusta henkilötietoja koskevasta asiasta. Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus soveltuvalle valvontaviranomaiselle. 

 

Siirretäänkö tietosi salattuina?

 

Kyllä. Tällä verkkosivulla käytetään salausta. Tällä pyritään estämään luvaton pääsy tietoihisi.

 

 

 

__________________________________________

 

 

Tietosuojaseloste

 

 1. Yleiset ohjeet ja pakolliset tiedot

 

Verkkosivuston operaattori ottaa henkilötietojesi suojan vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksella ja tietosuojaa koskevien laillisten määräysten sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Jos käytät tätä verkkosivua, sinusta kerätään tiettyjä henkilötietoja. Henkilötietoja ovat tiedot, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tämä tietosuojaseloste kertoo mitä tietoja keräämme ja mihin käytämme niitä. Se selittää myös, miten ja mihin tarkoituksiin tätä tehdään.

 

Huomaathan, että tietojen siirto internetin kautta (esim. sähköpostilla) voi olla altis haavoittuvuuksille. Tietojen täydellinen suojaaminen luvattomalta pääsyltä ei ole mahdollista.

 

Rekisterinpitäjä 

 

Tämän verkkosivun tietojen käsittelystä vastaava taho johtuu julkaisutiedoista. Rekisterinpitäjä on se luonnollinen tai oikeudellinen henkilö, joka päättää henkilötietojen käsittelyn tavoista ja tarkoituksista yksin tai yhdessä muiden kanssa (esim. nimet, sähköpostiosoitteet, ym.). 

 

Vastalauseen esittämisen oikeus erityistapauksissa ja suoramarkkinointia vastaan (EU-tietosuoja-asetuksen 21. artikla)

 

Jos tietojen käsittely tapahtuu EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohdan 1 e tai f perusteella, sinulla on aina oikeus esittää omasta tilanteestasi johtuva vastalause henkilötietojesi käsittelylle; tämä koskee myös näiden määräysten tukemaa profilointia. Lailliset perusteet joille käsittely perustuu löytyvät tästä tietosuojaselosteesta. Jos esität vastalauseesi emme käsittele tietojasi enää, paitsi jos voimme osoittaa pakottavan laillisen perusteen käsittelyn jatkamiselle, joka ylittää sinun intressisi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely tapahtuu oikeudellisten vaatimusten esittämisen, vaatimisen tai puolustamisen nimissä (vastalauseen esittäminen EU-tietosuoja-asetuksen 21. artiklan, kohdan 1 mukaisesti). 

 

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointiin, sinulla on aina oikeus esittää vatalause sinua koskevien henkilötietojen käsittelylle tällaisiin markkinointitarkoituksiin; tämä koskee myös suoramarkkinointiin liittyvää profilointia. Jos esität vastalauseesi, henkilötietojasi ei enää käytetä suoramarkkinointiin (vastalauseen esittäminen EU-tietosuoja-asetuksen 21. artiklan, kohdan 2 mukaisesti). 

 

Tietosuojaa koskevan suostumuksesi peruminen 

 

Useat tietojen käsittelymenetelmät ovat mahdollisia vain suostumuksellasi. Hankimme suostumuksesi ennen tietojen käsittelyn aloittamista. Voit  perua tämän suostumuksen milloin tahansa. Tähän riittää vapaa sähköpostiviesti meille. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen perumista suoritetun tietojen käsittelyn laillisuuteen.

 

Valitusoikeus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle

 

Verkkosivulla kävijälle kerrotaan, että hänellä on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tietosuojaoikeudellisten loukkausten tapauksessa.

 

Oikeus tietojen siirtoon

 

Sinulla on oikeus saada suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi käsittelemämme tiedot siirretyksi joko itsellesi tai toiselle rekisterinpitäjälle tavallisessa koneella luettavassa muodossa. Jos vaadit tietojesi suoraa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, tämä tapahtuu vain sikäli kun on teknisesti mahdollista. 

 

SSL- tai TLS-salaus

 

Tällä sivulla käytetään SSL- tai TLS-salausta turvallisuussyistä sekä suojamaan luottamuksellisen tiedon siirtoa, kuten esimerkiksi sinun meille lähettämiä pyyntöjä. Salatun yhteyden tunnistaa siitä, että selaimen osoiterivillä on lukon kuva ja lukee "https://" eikä "http://".

 

SSL- tai TLS-salauksen ollessa aktiivinen kolmannet osapuolet eivät voi lukea sinun meille lähettämiäsi tietoja.

 

Tiedoksisaanti, estäminen, poistaminen, oikaiseminen

 

Sinulla on aina soveltuvien laillisten määräysten mukainen oikeus saada tietoja tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä käsittelyn tarkoituksista sekä tarvittaessa oikeus näiden tietojen oikaisuun, estoon tai poistoon. Lisätietoja tästä sekä muista tietosuojaa koskevista seikoista saat julkaisutiedoissa annetusta osoitteesta.

 

Käsittelyn rajoittaminen

 

Sinulla on oikeus vaatia meiltä henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tässä asiassa voit kääntyä puoleemme julkaisutiedoissa annetun osoitteen kautta. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on voimassa seuraavissa tapauksissa:

 

 • Jos kyseenalaistat tallentamiemme sinua koskevien henkilötietojen oikeellisuuden, me tarvitsemme yleensä aikaa asian tarkastamiseen. Sinulla on oikeus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista tämän tarkastuksen ajaksi. 
 • Jos henkilötietojasi on käsitelty laittomasti, voit vaatia käsittelyn rajoittamista tietojen poistamisen sijaan. 
 • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta sinä tarvitset laillisen vaatimuksen esittämiseen, puolustamiseen tai vaatimiseen, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi rajoittamista. 
 • Jos olet esittänyt vastalauseesi EU-tietosuoja-asetuksen 21. artiklan, kohdan 1 mukaisesti, täytyy sinun ja meidän intressit tasapainottaa. Sikäli kun ei ole selvää kumman intressit ovat painavammat, sinulla on oikeus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista.

 

Jos henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, näitä henkilötietoja voidaan – niiden tallennuksesta riippumatta – käsitellä vain kyseisen henkilön suostumuksella, laillisten vaatimusten esittämiseksi, vaatimiseksi tai puolustamiseksi, toisen luonnollisen tai juridisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi tai Unionin tai jonkin sen jäsenmaan tärkeän yleisen edun perusteella.

 

Tämän tietosuojaselosteen muutokset

 

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä tietosuojamääräyksiä milloin tahansa lain puitteissa.

 

 1. Tietojen kerääminen verkkosivullamme

 

Evästeet

 

Internet-sivut käyttävät osittain niin sanottuja evästeitä. Evästeet eivät aiheuta vahinkoa laitteellesi tai sisällä viruksia. Evästeitä käytetään tarjouksemme tekemiseksi käyttäjäystävällisemmäksi, tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan laitteellesi ja tallennetaan selaimesi kautta.

 

Voit muokata selaimesi asetuksia siten, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asettamisesta jolloin voit sallia vain haluamasi evästeet, että estät tietyt tai kaikki evästeet ja siten, että evästeet poistetaan automaattisesti kun selain suljetaan. Evästeiden deaktivointi voi rajoittaa tämän verkkosivuston toimintaa.

 

Yleisin käyttämämme evästetyyppi on niin sanottu "istuntoeväste". Ne poistetaan automaattisesti vierailusi päättyessä. Muut evästeet pysyvät laitteellasi kunnes poistat ne itse. Nämä evästeet mahdollistavat selaimesi tunnistamisen kun käyt sivuillaimme uudelleen.

 

Elektronisten kommunikaatiotarkoitusten suorittamiseen tai tiettyjen haluamiesi toimintojen (esim. ostoskorin) tarjoamiseen vaaditut evästeet tallennetaan EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohdan 1 f perusteella. Verkkosivun operaattorilla on laillinen intressi evästeiden tallentamiseen palvelunsa virheettömän ja optimaalisen tarjonnan perusteella. Sikäli kun muita evästeitä tallennetaan (esim. selauskäytöksen analysointiin tarkoitettuja evästeitä), niitä käsitellään erikseen tässä tietosuojaselosteessa. 

 

Palvelimen lokitiedostot

 

Sivuston tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisia tietoja niin sanottuihin palvelimen lokitiedostoihin, jotka välitetään meille automaattisesti selaimeltasi. Näitä ovat:

 

 • Selaimen tyyppi ja versio
 • Käytetty käyttöjärjestelmä
 • Viittaava URL
 • Yhteyttä ottavan laitteen isäntänimi
 • Palvelinkyselyn kellonaika
 • IP-osoite (tämä anonymisoidaan korvaamalla viimeinen numero numerolla "0")

 

Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin. Pidätämme oikeuden näiden tietojen tarkastukseen jälkikäteen, jos on konkreettista syytä epäillä laitonta käyttöä. Näiden tietojen kerääminen tapahtuu EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohdan 1 f perusteella. Verkkosivuston operaattorilla on laillinen intressi verkkosivun virheettömään ja optimaaliseen tarjontaan – tätä tarkoitusta varten vaaditaan palvelimen lokitiedostoja.

 

Rekisteröityminen verkkosivulle

 

Voit rekisteröityä verkkosivullemme lisätoimintoja käyttääksesi. Käytämme tätä varten antamiasi tietoja vain sellaisten palveluiden tai tarjousten tarjoamista varten joihin olet rekisteröitynyt. Rekisteröinnin yhteydessä pyydetyt pakolliset tiedot on annettava täydellisinä. Muussa tapauksessa rekisteröitymistä ei hyväksytä.  

 

Tärkeiden esimerkiksi tarjouksen laajuuteen tai teknisesti tarpeellisiin muutoksiin liittyvien muutosten tapauksessa käytämme rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitetta tiedottaaksemme näistä muutoksista sinulle.

 

Rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tietojen käsittely tapahtuu suostumuksesi perusteella (EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 a). Voit perua antamasi suostumuksen milloin tahansa. Tähän riittää vapaamuotoinen sähköposti-ilmoitus meille. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen sitä suoritetun käsittelyn laillisuuteen.

 

Tallennamme rekisteröitymisen yhteydessä antamiasi tietoja niin kauan kuin olet rekisteröityneenä, ja poistamme ne sitten. Tämä ei vaikuta lain vaatimiin säilytysaikoihin. 

 

Tietojen käsittely (asiakas- ja sopimustiedot)

 

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja vain siinä määrin, kuin on tarpeen laillisen suhteen perustamiseksi, kehittämiseksi tai muuttamiseksi (selvitystiedot). Tämä tapahtuu EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohdan 1 b perusteella, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen suorittamiseksi tai esisopimuksellisten toimenpiteiden suorittamiseksi. Keräämme, käsittelemme ja käytämme verkkosivuan käyttöä koskevia henkilötietoja (käyttötietoja) vain siinä määrin, kuin on tarpeen palvelun mahdollistamiseksi asiakkaalle tai asiakkaan laskuttamiseksi palvelun käytöstä. 

 

Kerätyt asiakastiedot poistetaan sopimuksen tai liiketoimintasuhteen päättymisen jälkeen, mutta ei ennen laillisten säilytysaikojen kulumista. 

 

Tietojen välitys sopimuksen päättyessä online-kaupoille, jälleenmyyjille ja tavaran lähetykselle

 

Välitämme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen sopimuksen suorittamisen puitteissa; esimerkiksi tavaroiden toimituksesta vastaavalle yritykselle tai maksuliikenteestä vastaavalle luottolaitokselle. Muuta tietojen välitystä ei suoriteta tai suoritetaan vain silloin, kun olet antanut suostumuksesi välitykseen. Tietojesi välitystä kolmansille osapuolille ilman erityistä suostumustasi ei tapahdu, esimerkiksi mainostustarkoituksiin.

 

Tietojen käsittelyn perusta on EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 b, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen tai esisopimuksellisten toimenpiteiden suorittamiseksi.

 

Tietojen välitys sopimuksen päättyessä

 

Välitämme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen sopimuksen suorittamisen puitteissa, kuten esimerkiksi maksuliikenteestä vastaavalle luottolaitokselle.

 

Muuta tietojen välitystä ei tapahdu tai tapahtuu vain silloin, kun olet antanut erillisen suostumuksesi tietojen välitykselle. Tietojesi välitystä kolmansille osapuolille ilman suostumustasi ei tapahdu, esimerkiksi markkinointitarkoituksissa.

 

Tietojen käsittelyn perusta on EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 b, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen tai esisopimuksellisten toimenpiteiden suorittamiseksi.

 

 1. Kolmannen osapuolen moduulit ja analyysityökalut

 

Google Analytics

 

Tämä verkkosivu käyttää verkkoanalyysipalvelua Google Analytics. Sen tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google Analytics käyttää niin sanottuja "evästeitä". Ne ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivumme käyttösi analysoinnin. Evästeiden tämän sivuston käytön aikana keräämät tiedot lähetetään yleensä Googlen palvelimelle USA:ssa, jossa niitä myös säilytetään. 

 

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä Google Analyticsin yhteydessä saat Googlen tietosuojaselosteesta: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Selainliitännäinen

 

Voit estää evästeiden tallennuksen vastaavalla selainasetuksella; huomaathan kuitenkin, että tässä tapauksessa et voi välttämättä käyttää tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Voit lisäksi estää evästeen verkkosivun käyttöäsi koskevien tietojen (kuten IP-osoitteesi) keräämisen ja lähetyksen Googlelle sekä käsittelyn Googlen toimiesta lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen seuraavan linkin kautta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Vastalauseen esittäminen tietojen keräämiselle

 

Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietojasi klikkaamalla seuraavaa linkkiä. Tällöin asetetaan opt-out -eväste, joka estää tietojesi keräämisen kun käyt verkkosivustolla uudelleen: Google Analyticsin deaktivointi

 

Google Analyticsin demografiset ominaisuudet

 

Tämä verkkosivu käyttää Google Analyticsin toimintoa "demografiset ominaisuudet". Sillä voidaan luoda raportteja, jotka sisältävät tietoja sivulla kävijöiden iästä, sukupuolesta ja mielenkiinnon kohteista. Nämä tiedot tulevat Googlen mielenkiinnon kohteisiin perustuvasta markkinoinnista sekä kolmansien osapuolten kävijätiedoista. Näitä tietoja ei voida yhdistää kehenkään yksittäiseen käyttäjään. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä milloin tahansa Google-tilisi mainosasetuksista tai estää Google Analyticsiä keräämästä tietojasi kohdassa "Vastalauseen esittäminen tietojen keräämiselle" kuvatulla tavalla.

 

Tilaustietojen käsittely

 

Olemme solmineet Googlen kanssa sopimuksen tilaustietojen käsittelystä, ja noudatamme täydellisesti Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja säännöksiä Google Analyticsiä käyttäessämme.

 

IP-anonymisointi

 

Käytämme verkkosivulla toimintoa "IP-anonymisoinnin aktivointi". Tällöin Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen jäsenmaiden sisällä etukäteen. Täydellisiä IP-osoitteita lähetetään täydellisinä Googlen palvelimille käsiteltäviksi vain poikkeustapauksissa. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivun operaattorin puolesta verkkosivun käyttösi arviointiin, raporttien luontiin verkkosivuston käyttöä koskien sekä tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluita verkkosivun operaattorille. Google Analyticsin puitteissa selaimeltasi saatua IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. 

 

Laillinen perusta

 

Google Analytics -evästeiden tallennus tapahtuu EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohdan 1 f perusteella. Verkkosivun operaattorilla on laillinen intressi käytön analysointiin tarjouksensa sekä markkinointinsa optimoimiseksi.

 

Facebook-liitännäiset (Tykkää-painike)

 

Sivuillemme on integroitu sosiaalisen verkoston Facebook, tarjoaja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, liitännäinen. Facebook-liitännäisen tunnistat Facebook-logosta tai painikkeesta "Like-Button" ("Tykkää") sivuillamme. Yleiskatsauksen Facebook-liitännäisistä saat täältä: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Käydessäsi sivuillamme, liitännäinen luo suoran yhteyden selaimesi ja Facebook-palvelimen välille. Facebook saa tällöin tiedon siitä, että olet käynyt sivuillamme IP-osoitteestasi. Jos painat "Tykkää-painiketta" ollessasi kirjautuneena Facebook-tilillesi, voit linkata sivustomme sisällön Facebook-profiiliisi. Tällöin Facebook voi yhdistää sivuillamme käynnin sinun käyttäjätiliisi. Huomaathan, että meillä ei sivuston tarjoajana ole mitään tietoa välitetyistä tiedoista tai niiden käytöstä Facebookin toimesta. Lisätietoja saat Facebookin tietosuojaselosteesta osoitteessa http://de-de.facebook.com/policy.php.

 

Jos et halua, että Facebook voi yhdistää vierailusi sivuillamme Facebook-tiliisi, kirjaudu ulos Facebook-tililtäsi.

 

Google Maps

 

Tämä sivu käyttää karttapalvelua Google Maps API:n kautta. Sen tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Mapsin toimintojen käyttämiseksi on tarpeen tallentaa IP-osoitteesi. Tämä tieto välitetään yleensä Googlen palvelimelle USA:ssa, jossa se myös tallennetaan. Tämän sivun tarjoajalle ei ole mitään vaikutusvaltaa tähän tiedonsiirtoon.

 

Google Mapsin käyttö tapahtuu online-tarjouksemme miellyttävän käytön sekä sivuillamme mainittujen paikkojen helpon löytämisen intresseissä. Tämä muodostaa laillisen intressin EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohdan 1 f merkityksessä.


Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä saat Googlen tietosuojaselosteesta osoitteessa: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

YouTube

 

Verkkosivustomme käyttää liitännäisiä Googlen omistamalta sivustolta YouTube. Sivuston operaattori on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jos käyt YouTube-liitännäisellä varustetulla sivullamme, muodostetaan yhteys YouTube-palvelimelle. Tällöin YouTube-palvelimelle välitetään tieto siitä, millä sivullamme olet käynyt.

 

Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi annat YouTubelle mahdollisuuden liittää selauskäytöksesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

 

YouTuben käyttö tapahtuu online-tarjouksemme miellyttävän käytön intressissä. Tämä muodostaa laillisen intressin EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohdan 1 f merkityksessä.


Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä saat YouTuben tietosuojaselosteesta osoitteessa: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Päivitetty: kesäkuu 2018

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.