BLAUPUNKT – VAHVAN IMAGON BRÄNDI, JOKA TUNNETAAN LAAJALTI

 • Jos tuotteesi ja sitoutuneisuutesi sopivat täydentämään Blaupunkt-brändiä…
 • Jos haluat liittyä osaksi Blaupunktin teknologisesti korkeatasoista yhteisöä
 • Jos haluat hyötyä Blaupunktin menestyksekkäästä ja kansainvälisestä markkinoinnista…


Miksi kannattaisi valita maailmanlaajuinen Blaupunkt-yhteisö?

Kumppanuus Blaupunktin kanssa tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia:

 • Saat suoraa hyötyä olemassa olevasta, vahvasta brändistä sen sijaan, että käytät aikaa ja rahaa sellaisen luomiseen.
 • Hyödyt vuosikymmenten kokemuksesta.
 • Voitat markkinoille pääsyn vaikeudet.
 • Tuotevalikoiman laajenemisen myötä pystyt hyödyntämään menestyksekkäästi oman yrityksesi tietotaitoa.
 • Suuremmat marginaalit tuovat isommat voitot.
 • Markkinoinnin ja myynnin ulkoistaminen mahdollistaa keskittymisen tuotannon hallinnointiin, mikä lisää tehokkuutta ja joustavuutta.
 • Uusien markkina-alueiden valtaaminen tapahtuu nopeammin.


Vahva brändi takaa tuotemerkille lisäarvoa
 • Tuotteiden myynti perustuu niiden hyödyllisyyden ja brändiin liitetyn lisäarvon vakuuttavuuteen.
 • Kuluttajan kokema etu ja merkkiin liitetty lisäarvo ovat osa vahvaa brändiä.
 • Kuluttajat vetävät johtopäätöksiä tuotteen käytön eduista brändin arvon perusteella.
 • Altistusilmiö“: Verrattuna heikkoihin brändeihin vahvat brändit ovat tunnettuutensa perusteella houkuttelevampia ja herättävät enemmän positiivisia mielikuvia.
 • Tuntemattomat tuotemerkit ja heikot brändit voivat herättää kuluttajissa tiedostamattomia negatiivisia tunteita ja asenteita.
Vahvan brändin tuottama voitto
 • Kuluttajat hyväksyvät vahvoille brändeille korkeammat hinnat verrattuna heikkoihin brändeihin ja tuntemattomiin tuotteisiin.

Blaupunkt-brändi

 • Innovaatiovoima
 • Laatu
 • Teknologinen asiantuntemus
 • Luotettavuus
 • Positiivinen mielikuva


Kaupankäynnin tavoitealat
 • Kuluttajatuotteet ja autojen multimedialaitteet
 • Toisiinsa liittyvät toimialat
 • Monipuoliset toimialat
Tähän sitoudumme ja tätä odotamme
 • Pitkäaikainen ja kestävä kumppanuus
 • Avoin ja rehti kommunikaatio
 • Läpinäkyvyys / Brändin perustan ja arvon säilyttäminen
 • Blaupunkt-tuotemerkin vaaliminen kansainvälisesti
 • Johdonmukaisuus laadun säilyttämisessä
 • Alusta yhteistyökumppaneiden väliselle yhteydenpidolle
 • Viestintä: PR, maailmanlaajuinen verkko, näkyvyys kansainvälisillä messuilla
 • Vapaaehtoista: aktiivinen kansainvälisen Blaupunkt-markkinoinnin tuki
Tätä odotamme sinulta yhteistyökumppanina
 • Tuotteet ja palvelut vastaavat Blaupunktin tuoteimagoa
 • Valmius jatkuvaan avoimeen dialogiin
 • Ylemmän hintasegmentin tuotteet
 • Avoin suhtautuminen uusiin ideoihin
 • Ensiluokkainen tietotaito liiketoiminnasta
 • Blaupunkt-CI:n tarkka noudattaminen ja soveltaminen
 • Laadunvalvonnan täsmällinen noudattaminen
 • Tuotteiden hyväksymisprosessista kiinni pitäminen
 • Aktiivinen Blaupunkt-tuotteista tiedottaminen (esim. tuote-esitteet, mainonta)Contact

GIP Development SARL

2-4, rue du Chateau d’Eau

L-3364 Leudelange – Luxembourg

>>> Contact Form

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.