NB:
Let op: De productinformatie op deze website is door derde ondernemingen ingesteld, die bij ons een licentie hebben verkregen voor het gebruik van het merk 'Blaupunkt'. Op deze website kunnen geen producten worden gekocht.

Verantwoordelijk voor de inhoud van de afzonderlijke productgebieden:
Naar het overzicht van merkpartners >>>

Algemene informatie:
Global Intellectual Property Development

Vertegenwoordigd door:
Andrzej Cebrat (General Manager)

Bevoegd verantwoordelijke voor databeveiliging:
Romain Peter (GIP Development SARL)
Rue du Chateau d’Eau 2-4
L-3364 Leudelange – Luxemburg
E-Mail: dpo(at)blaupunkt.eu

Contactgegevens:
Telefoonnummer: +352 27 76 83 40
Faxnummer: +352 27 76 83 49
E-Mail: info(at)gip-development.lu

Btw-identificatienummer:
LU26808921

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Prasanna Pilimitalauwe
Rue du Chateau d’Eau 2-4
L-3364 Leudelange – Luxemburg

Informatie m.b.t. de online geschillenbeslechting / arbitrage voor consumenten
De Europese Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform voor online geschillenbeslechting beschikbaar:
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform is het aanspreekpunt voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voortvloeiend uit online koop- of dienstverleningscontracten waarbij een consument betrokken is. De aanbieder is niet bereid, noch gebonden deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor consumenten volgens het Duitse Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (“VSBG”).
U vindt ons e-mailadres bovenaan het colofon.

Aansprakelijkheid voor inhoud
Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig § 7 lid 1 TMG verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina's op grond van de algemene wetgeving. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn we als serviceprovider niet verplicht de doorgegeven of opgeslagen vreemde informatie te controleren, of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten, te onderzoeken. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie op grond van de algemene wetgeving blijven onaangetast. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter alleen mogelijk vanaf de datum waarop een specifieke rechtsinbreuk bekend werd. Na kennisname van dergelijke schendingen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden over de inhoud waarvan wij geen controle hebben. Daarom valt deze vreemde inhoud ook niet onder onze verantwoordelijkheid. De betreffende aanbieder of exploitant is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde sites. De gekoppelde sites werden op het moment van koppeling gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet vaststelbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina's is zonder concreet bewijs van een overtreding echter onredelijk. Na kennisname van schendingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De door de website-exploitant gecreëerde inhoud en werken op deze sites zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De reproductie, aanpassing, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan​voor privaat, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet is gemaakt door de exploitant, worden de eigendomsrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder worden bijdragen van derden als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht vaststellen, vragen wij u dit aan ons te melden. Na kennisname van schendingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.
Privacyverklaring >>>

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.