Wskazówka:
Uwaga: Zawarte na tej stronie informacje o produktach zostały zestawione przez firmy zewnętrzne, które nabyły od nas licencję na korzystanie z marki „Blaupunkt”. Na tej stronie internetowej nie można kupować produktów.Uwaga: Zawarte na tej stronie informacje o produktach zostały zestawione przez firmy zewnętrzne, które nabyły od nas licencję na korzystanie z marki „Blaupunkt”. Na tej stronie internetowej nie można kupować produktów.Uwaga: Zawarte na tej stronie informacje o produktach zostały zestawione przez firmy zewnętrzne, które nabyły od nas licencję na korzystanie z marki „Blaupunkt”. Na tej stronie internetowej nie można kupować produktów.

Odpowiedzialność za treści w poszczególnych obszarach projektowych:
Do przeglądu partnerów marki >>>

Dane ogólne:
Global Intellectual Property Development,
a private limited liability company (société à responsabilité limitée) zarejestrowana zgodnie z prawem Grand-Duchy of Luxembourg, wpisana do luksemburskiego rejestru handlowego i spółek pod firmą GIP Development SARL i pod numerem RHS Luksemburg B0185701, z siedzibą pod następującym adresem: 2-4, rue du Chateau d’Eau, L-3364 Leudelange – Luksemburg.

Reprezentowana przez:
Andrzej Cebrat (General Manager)

Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych:
Romain Peter (GIP Development SARL)
2-4, rue du Chateau d’Eau
L-3364 Leudelange – Luksemburg
E-mail: dpo(at)blaupunkt.eu

Kontakt:
Telefon: +352 27 76 83 40
Faks: +352 27 76 83 49
E-mail: info(at)gip-development.lu

Numer identyfikacji podatkowej:
LU26808921

Odpowiedzialność za treść:
Prasanna Pilimitalauwe
2-4, rue du Chateau d’Eau
L-3364 Leudelange – Luksemburg

Informacje na temat internetowego rozstrzygania sporów/mediacji konsumenckiej
Komisja Europejska udostępnia platformę internetową do rozstrzygania sporów pod następującym adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Platforma ta służy jako miejsce do pozasądowego rozstrzygania sporów związanych z internetowymi umowami sprzedaży i usługowymi, w których stroną jest konsument. Dostawca nie wyraża chęci i nie jest zobowiązany do udziału w procedurach mediacji konsumenckiej wg ustawy o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów konsumenckich.
Nasz adres e-mail jest podany wyżej, w danych kontaktowych.

Odpowiedzialność za treści
Jako dostawca usług zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z przepisami ogólnymi. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisanych informacji stron trzecich ani do badania okoliczności, które wskazywałyby na czynności niezgodne z prawem. Zobowiązania do usunięcia lub blokady korzystania z informacji zgodnie z przepisami ogólnymi pozostają przy tym nienaruszone. Wynikająca z tego odpowiedzialność jest jednak możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia prawa. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa dane treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za łącza
Nasza oferta zawiera łącza do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy również ponosić odpowiedzialności za te treści. Odpowiedzialność za strony powiązane przez łącza ponosi zawsze dany dostawca lub operator strony. Powiązane przez łącza strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie tworzenia łączy. W momencie tworzenia łączy nie znaleziono na stronach treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola treści powiązanych łączami stron nie jest jednak możliwa bez konkretnych podejrzeń naruszenia prawa. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa dane łącza zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie
Treści i dzieła utworzone przez operatora stron, zawarte na tych stronach, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Ich powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami określonymi przez prawo autorskie wymagają pisemnej zgody autora lub twórcy danych treści. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Jeżeli treści zawarte na tej stronie nie zostały utworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie stron trzecich. Treści stron trzecich są oznaczane jako takie. Jeżeli mimo to wyjdzie na jaw naruszenie praw autorskich, prosimy, aby nas o tym poinformować. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa dane treści zostaną niezwłocznie usunięte.
Oświadczenie o ochronie danych osobowych >>>