© Copyright, GIP Development SARL, 2-4, rue du Chateau d’Eau - L-3364 Leudelange – Luxembourg
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach firmy GIP Development SARLpodlegają ochronie prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie i udostępnianie osobom trzecim elementów niniejszej strony internetowej do celów komercyjnych. Niektóre strony internetowe firmy GIP Development SARL zawierają również zdjęcia objęte prawami autorskimi osób trzecich.

Znaki handlowe
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki handlowe znajdujące się na stronach internetowych firmy Blaupunkt są prawnie chronionymi znakami towarowym. Dotyczy to w szczególności marek firmy Blaupunkt, tabliczek znamionowych, logo firm i emblematów. Wykorzystywane na naszych stronach internetowych marki i elementy graficzne są własnością intelektualną GIP Development SARL.

Odpowiedzialność i gwarancja
Niniejsza strona internetowa została przygotowana z największą starannością. Mimo tego firma GIP Development SARL nie może zagwarantować prawidłowości i kompletności zawartych na niej informacji. GIP Development SARL wyklucza wszelką odpowiedzialność za ewentualne bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe na skutek korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile nie są one rezultatem zamierzonych działań lub rażących zaniedbań firmy Blaupunkt.

Prawa licencyjne
Zawarta na stronie internetowej firmy GIP Development SARL własność intelektualna, taka jak patenty, marki i prawa autorskie, podlega ochronie. Niniejsza strona internetowa nie stanowi podstawy udzielenia jakichkolwiek praw licencyjnych do własności intelektualnej firmy Blaupunkt lub osób trzecich.

Wskazówki prawne
Firma GIP Development SARL cieszy się z Państwa wizyty na niniejszej stronie internetowej i Państwa zainteresowania jej produktami. Wszystkie dane osobowe zbierane na stronie internetowej firmy GIP Development SARL są zapisywane, przetwarzane i ewentualnie przekazywane koncernowi Blaupunkt wyłącznie w celu indywidualnej opieki nad klientami, do przesyłania informacji o produktach lub ofert usługowych. Firma GIP Development SARL gwarantuje, że dane osobowe są traktowane w sposób poufny, zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.