BLAUPUNKT – SILNY WIZERUNEK MARKI I JEJ WYSOKA ROZPOZNAWALNOŚĆ

 • Jeśli posiadasz odpowiednie produkty i wysoką motywację i pragniesz stać się częścią marki Blaupunkt..

 • Jeśli chcesz stać się członkiem wspólnoty partnerów marki Blaupunkt o wysokim poziomie technologicznym...
 • Jeśli chcesz czerpać korzyści z odnoszącej sukcesy, międzynarodowej dystrybucji firmy Blaupunkt...

Dlaczego watro przynależeć do globalnej wspólnoty marki Blaupunkt?

Partnerstwo z firmą Blaupunkt w ramach wspólnej marki ma wiele zalet:

 • bezpośrednie korzystanie z silnej wartości dodanej marki zamiast czasochłonnego i kosztownego budowania marki

 • korzyści wynikające z kompetencji marki o kilkudziesięcioletniej tradycji
 • brak konieczności pokonywania barier związanych z wprowadzaniem produktów na rynki
 • pomyślne wykorzystywanie technicznego know-how własnego przedsiębiorstwa poprzez rozszerzanie asortymentu produktów

 • wzrost zysków dzięki wyższym marżom osiągniętym na rynku
 • większa wydajność i elastyczność dzięki silniejszej koncentracji na zarządzaniu produktami, wynikające z efektywnego przeniesienia działalności związanej z marką i dystrybucją
 • oszczędność czasu przy wchodzeniu na nowe rynki
Wartości dodane dzięki silnym markom
 • Produkty sprzedają się dzięki przekonującej obietnicy ich przydatności i dodatkowych korzyści.
 • Częścią silnych marek są przekonujące obietnice co do przydatności i wartości dodatkowych korzyści.
 • Konsumenci wnioskują na podstawie wartości marki o przydatności produktu.
 • Efekt czystej ekspozycji: w porównaniu do słabych marek marki silne wywołują przez swoją prezencję uczucie zażyłości, a dzięki temu poczucie atrakcyjności i sympatii.
 • Produkty nieznanych marek i marek słabych mogą wywoływać u użytkowników w sposób dla nich nieświadomy negatywne odczucia i nastawienie.

Wizerunek marki Blaupunkt

Blaupunkt jest postrzegana jako silnej marki o silnych podstawowych wartości:

 • siła innowacji
 • jakość
 • kompetencja techniczna
 • niezawodność
 • sympatia
 • Korzyści wynikające z wysokiej wartości marki
 • W przeciwieństwie do marek słabych i „bezimiennych” produktów, użytkownicy akceptują w przypadku silnych marek wyższe ceny.
Blaupunkt Brand Positioning
 • A high-end performance portfolio of innovative, absolutely reliable consumer electronics products in the highest functional quality to satisfy optimally the widely diverse requirements of customers and users.
 • Blaupunkt is the tried-and-trusted brand in the field of consumer electronics, car multimedia, and all related
Docelowe obszary działalności
 • elektronika użytkowa i samochodowe urządzenia multimedialne
 • sąsiednie obszary działalności
 • zdywersyfikowane obszary działalności
Zobowiązania i oczekiwania
 • wieloletnie i trwałe partnerstwo
 • otwartość i szczera komunikacja
 • transparentność / utrzymanie istoty marki i jej wartości
 • ochrona i pielęgnacja marki Blaupunkt na arenie międzynarodowej
 • konsekwentne postępowanie pod względem utrzymywania jakości produktów
 • platforma komunikacyjna dla wszystkich partnerów marki
 • komunikacja dotycząca marki: PR, globalna sieć, uczestnictwo w targach zagranicznych
 • opcjonalnie: aktywne wsparcie w zagranicznej dystrybucji produktów firmy Blaupunkt

Nasze oczekiwania względem partnerów w obrębie wspólnej marki
 
 • produkty i usługi odpowiadające wartościom marki Blaupunkt
 • stała gotowość do otwartego dialogu
 • umiejscowienie produktów w górnym segmencie cenowym
 • otwartość na nowe pomysły
 • pierwszorzędne know-how w obszarze działalności
 • ścisłe przestrzeganie i wdrażanie corporate identity firmy Blaupunkt
 • intensywne ustalenia związane z zagwarantowaniem jakości
 • przestrzeganie procesów związanych z zezwoleniem na wprowadzanie produktów do obrotu
 • aktywna komunikacja z firmą Blaupunkt dotycząca działań marketingowych (np. literatura dot. produktów, reklamy produktów itp.)

GIP Development SARL

2-4, rue du Chateau d’Eau

L-3364 Leudelange – Luxembourg

>>> Contact Form

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.