FUNKCJE

 • Grzanie&Chłodzenie
 • Produkcja ciepłej wody
 • Niska taryfa
 • Tryb nocny (Tryb pracy cichej)
 • Timer(tryby comfort/economy) ustawiany na godziny, dni, tygodnie
 • Anty-legionella
 • Anty-zamarzanie


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

 • Powietrze-Woda
 • Typ monoblok
 • Możliwość instalacji stref grzewczych
 • Przewodowy sterownik pokojowy
 • Sprężarka typu Twin Rotary
 • Układ inwerterowy
 • System \"wagi lekkiej\"

  This website uses cookies

  This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.