Czajniki elektryczne

Czajnik elektryczny

Dzięki ergonomicznemu uchwytowi, obrotowej podstawce, ukrytej w płaskim dnie grzałce, a także przyciskowi automatycznie otwierającemu pokrywę, urządzenie to jest bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu.

    This website uses cookies

    This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.