• Oryginalne akcesorium typu Plug & play dla:
- Stacji multimedialnych serii 945
- Stacji multimedialnych serii 845
• Automatyczne rozpoznawanie urządzenia po podłączeniu
• DAB Band III / L-Band
• Przeszukiwanie stacji (automatyczne, manualne))
• Możliwość zaprogramowania 30 stacji
• Przeszukiwanie zapamiętanych stacji i zakresów
• Przeszukiwanie grup stacji radiowych
• Funkcja PTY
• Service link DAB-FM
• Komunikaty o korkach (za pomocą FM)
• Radio Text
• Obsługiwane w serii 945:
- Alfabetyczne przeszukiwanie stacji radiowych
- Wyświetlanie grafiki stacji radiowej

    This website uses cookies

    This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.