Właściwości

System pomiaru ciśnienia w oponach

Samochodowy system pomiaru ciśnienia w oponach z oddzielnym wskazania ciśnienia i temperatury dla każdej z opon

    This website uses cookies

    This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.